Certifierade enligt ISO 9001 & 14001

Vi är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001 och 14001. Tillsammans med en extern partner gör vi varje år nya kvalitetstester på våra anläggningar och processer. Samtidigt ser vi med hjälp av löpande kontroller till att vår utrustning ständigt håller högsta klass. Våra kunder ska känna trygghet i att våra processer alltid utförs på rätt sätt.

För att ytterligare öka kundtryggheten använder vi full dokumentation i vår verksamhet. Det innebär bland annat att vi sparar all processdata från varje körning och batch i tio års tid.