Vårt företag bidrar till arbetet för barns rättigheter

Genom att skänka en gåva till Unicef kan vi tillsammans bidra till arbetet för barns rättigheter i Sverige och i världen. På unicef.se kan ni också göra det.