Rätt värmebehandling

Vi tar helhetsansvar för dina behov inom värmebehandling. Våra härdningsprocesser är framtagna efter noggranna kontroller och bygger på gedigen kunskap och erfarenhet.

Med känsla för kvalitet

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Vi dokumenterar samtliga steg i våra processkedjor och tack vare spårbarheten kan vi alltid hålla en hög kvalitetsstandard i produktionen.

Alltid hög servicegrad

Service är en viktig beståndsdel i vår verksamhet. Vi är lyhörda mot marknadsbehovet och erbjuder gärna rådgivning för att du ska få rätt värmebehandling till din produkt.

Vårt företag bidrar till arbetet för barns rättigheter

Genom att skänka en gåva till Unicef kan vi tillsammans bidra till arbetet för barns rättigheter i Sverige och i världen. På unicef.se kan ni också göra det.

 

Korta ledtider – samma höga kvalitet

På Huskvarna Härdverkstad har vi specialiserat oss på korta ledtider. Vi har effektiviserat samtliga moment från påbörjad till fullbordad process – utan att för den skull tumma en millimeter på kvalitet och service.

I dag utför vi härdning åt allt från verktygsmakare till flygplanstillverkare. Gemensamt för alla branscher vi jobbar mot är de snäva toleranserna och de höga kraven på kvalitet och leveranssäkerhet.

Certifierade enligt ISO 9001 & 14001

Vi är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001 och 14001. Tillsammans med en extern partner gör vi varje år nya kvalitetstester på våra anläggningar och processer. Samtidigt ser vi med hjälp av löpande kontroller till att vår utrustning ständigt håller högsta klass. Våra kunder ska känna trygghet i att våra processer alltid utförs på rätt sätt.

För att ytterligare öka kundtryggheten använder vi full dokumentation i vår verksamhet. Det innebär bland annat att vi sparar all processdata från varje körning och batch i tio års tid.