Blästring

Vi utför slungrensning vilket innebär att ett så kallat slunghjul roterar med hög hastighet vilket kastar blästermedlet (i vårt fall stålkulor) mot den yta som skall rengöras.

Vi utför slungblästring 

Även kallad slungrensning, vilket innebär att ett så kallat slunghjul roterar med hög hastighet vilket kastar blästermedlet (som i vårt fall är stålkulor) mot den yta som skall rengöras.
 
Slungrensning är den vanligaste metoden för borttagning av kvarblivna form- och kärnmassor.
 
Graden eller storleken på stålkulan avgör den ultimata finishen som uppnås på metallytan. Den runda kulformen ger en ren, slät och polerad yta genom en blästring som skapas av kulans acceleration.
 
Blästring med stålkulor är ett viktigt moment i olika stadier av primär metallproduktion. De olika varianterna och storleken på stålhageln ger ett utmärkt resultat på metallytan.