Lågtrycksuppkolning, LPC

Är du nyfiken på hur LPC kan förbättra din slutprodukt? Kontakta oss så hjälper vi dig hela vägen från ritning till färdigbehandlad produkt!

Lågtrycksuppkolning

(Low Pressure Carburizing – LPC)
LPC har etablerats som en av de mest populära härdningsprocesserna. Den används för att öka utmattningsgränsen för dynamiskt belastade komponenter. Typiska applikationer inkluderar kugghjulsdelar, maskinkomponenter, lagerkomponenter samt insprutningssystem för motorer.

Solid kärna och slitstark yta

Tack vare att processen sker i vakuumugnar med kvävgassläckning elimineras risken för korrosion, vilket förbättrar utmattningsegenskaper och livslängd. LPC ger även mycket rena ytor utan ytoxider eller inbränningar, vilket minskar /eliminerar behovet av tvättning.

LPC-processen

Hårdhärdningen består i huvudsak av tre steg. Delarna austenitiseras först, sedan uppkolas de och när den erforderliga kolprofilen uppnåtts kyls de ner.

LPC-processen sker i ett temperaturområde mellan 870 °C till 1050 °C med ett tryckområde mellan 5 mbar och 15 mbar. I de flesta fall är vakuumförkolningstemperaturen mellan 920 °C och 980 °C.